Үйлчилгээ

Бид дараах үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэж байна.

Вэб сайт бүтээх, хөгжүүлэхэд хөгжүүлэгч компани болон үйлчлүүлэгч байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагаа нь тухайн ажлын яцв, хурдац, чанарыг тодорхойлоход оршдог.

 

Танд болон танай компанид вэб сайт, түүнтэй холбоотой ямар нэгэн үйлчилгээ шаардлагтай байгаа бол та санаа зовохгүйгээр бидэнд ханд, бид өөрсдийн нөөц бололцоо, туршлагад үндэслэн мэргэжлийн үүднээс тусламж, зөвөлгөө, үйлчилгээг хүргэхдээ үргэлж нээлттэй байх болно.

Вэб сайт

Responsive вэб сайт

АУС

Төлөвлөлт

СМС маркетинг

Дараах үйлчилгээ

Хостинг & Домайн

Бренд дизайн & хэвлэл

Гар утасны аппликайшн