УБТЗ-ын ОУ-ын тээвэр зуучлалын төвийн вэб сайтыг хүлээлгэн өглөө

iffc

 

УБТЗ-ын ОУ-ын тээвэр зуучлалын төвийн танилцуулга вэб сайтыг хүлээлгэн өглөө.  Уг вэб сайт нь тухайн төвийн үйл ажиллагааг танилцуулахаас гадна онлайн-р ОУ-ын тээврийн мэдээллийг үйлчлүүлэгч нартаа харуулах зорилготой бөгөөд тус харуулах tracking system-г манай хамт болон тус төвийн хамт олон хоёр талаасаа зөвшилцөн хөгжүүлэлтийнхээ шатанд байна.

 

Үйлчилгээ: Responsive вэб сайт

Хаяг: www.iffc.mn