ММЖ Капитал ХХК-ийн вэб сайтыг хүлээлгэн өглөө

mmjcapital

 

ММЖ Капитал ХХК-ий танилцуулга вэб сайтыг хүлээлгэн өглөө. Тус вэб сайт нь ММЖ Капитал ХХК-ий охин компаниудыг багтаан, өөр өөрийн онцлог байдлыг илтгэж чадсанаараа онцлогтой.

 

Үйчилгээ: Responsive вэб сайт

Хаяг: www.mmjcapital.mn