АУС

Агуулга удирдлагын систем

Чухал үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчид тань танай байгууллагатай холбогдох анхны алхмаа вэб сайт гэж үзэн та бүхэнтэй холбогдоход вэб сайтын тань шаардлага энэ бүхэнд нийцсэн бэлэн байгаа эсэхийг та дахин нэг тунгаан бодоорой.

Хэрвээ тухайн үйлчилгээг хүргэхэд хараахан шаардлага хангахгүй эсвэл вэб сайттай хараахан болж амжаагүй тохиолдолд манай Nexus АУС-тай хамт өөрсдийн онлайн орчин дахь орон зайг бэхжүүлээрэй гэж бид зөвлөж байна.

Мэдээж танай байгууллага мэдээллээ шинэчлэх, удирдан зохион байгуулахад хялбар байгаасай гэж хүсэх нь лавтай. Тэгвэл бид танд өөрсдийн AУС-р дамжуулан энэхүү боломжийг олгохдоо тун таатай байна.

Хэрвээ танай байгууллагын мэдээлэл жилд ганц, хоёр удаа өөрчлөгдөх бол бидэнд ханд бид танд туслая, харин тодорхой хугацаанд мэдээлэл нь байнга давтан солигдох шаардлагатай бол та АУС-г хэрэглэснээр танд өөрийн вэб сайтыг хөтлөн авч явах бүрэн боломж бий болно.

Үйлчилгээний баримталдаг зарчим

Шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах

Дизайн бэлтгэх

Дизайныг код болгох

Хөгжүүлэлт

Шалгалт

Ашиглалтанд оруулах

Дараах үйлчилгээ

Бид харилцагчийнхаа хүсэл, сонирхол тэдний юу илэрхийлэхийг ойлгохын тулд тухайн үйлчлүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээллийг боловсруулах, шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл хараахан шаардлага хангахгүй гэж үзвэл дахин мэдээллийг боловруулах, цуглуулахад зөвөлгөө өгнө.


Эхний алхам нь хамгийн чухал бөгөөд тухайн хувь хүн, албан байгууллагын чиг хандлага, юу хийдэг талаар үндсэн ойлголтуудыг өгөхөөс гадна, таны бизнесийн зорилго болон хүсэл тэмүүллээ онлайн орчинд вэб сайтаар дамжуулан хэрхэн хүргэхийг тодорхойлж өгөх юм.

Хийсэн ажлууд

Бидний сүүлд хийсэн ажилуудтай танилцана уу