Төлөвлөлт

Таны төсөөллийг бодит болгоё

Орчин цагтай хөл нийлүүлэн алхаж, өөрийн болон компанийхаа мэдээллийг вэб сайтаар дамжуулан хүргэх зайлшгүй шаардлага таньд тулгараад байна ?

Гэвч та вэб сайтаа төсөөлөн бодож өөрийн хүслээр санаагаа буулгах гэхээр хараахан болж өгөхгүй байвал манай энэхүү төлөвлөлтийн үйлчилгээ танд яг тохирох болно.

Та болон танай компаний ажилчидтай ярилцан, бид нарт хангасан мэдээлэл дээр үндэслэн вэб сайт болон аппликайшны төсөөллийн хар зургийг бид таньд бодит болгож өгөх юм.

Үйлчилгээний баримталдаг зарчим

Шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах

Дизайн бэлтгэх

Дизайныг код болгох

Хөгжүүлэлт

Шалгалт

Ашиглалтанд оруулах

Дараах үйлчилгээ

Бид харилцагчийнхаа хүсэл, сонирхол тэдний юу илэрхийлэхийг ойлгохын тулд тухайн үйлчлүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээллийг боловсруулах, шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл хараахан шаардлага хангахгүй гэж үзвэл дахин мэдээллийг боловруулах, цуглуулахад зөвөлгөө өгнө.


Эхний алхам нь хамгийн чухал бөгөөд тухайн хувь хүн, албан байгууллагын чиг хандлага, юу хийдэг талаар үндсэн ойлголтуудыг өгөхөөс гадна, таны бизнесийн зорилго болон хүсэл тэмүүллээ онлайн орчинд вэб сайтаар дамжуулан хэрхэн хүргэхийг тодорхойлж өгөх юм.