Дараах үйлчилгээ

Вэб сайт арчлах үйлчилгээ

Байгууллагын вэб сайт тань:

  • нэг л амьд биш,
  • мэдээлэл нь шинэчлэгдэхгүй,
  • шинэчлэх гэхээр таньд зав гарахгүй,
  • удирдахад ойлгомжгүй,
  • хариуцсан ажилтан тань нэг л болж өгөхгүй

бол бидэнд ханд танд манай мэргэшсэн баг хамт олон танай вэб сайтад санаа тавьж, арьчлан тордож, шаардлагатай мэдээ, мэдээллүүдийг цаг алдалгүй вэб сайтад оруулан зарим тохиолдолд таньтай зөвлөлдөн боломжит өөрчлөлтүүдийг оруулж өгөх болно.

Үйлчилгээний баримталдаг зарчим

Шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах

Дизайн бэлтгэх

Дизайныг код болгох

Хөгжүүлэлт

Шалгалт

Ашиглалтанд оруулах

Дараах үйлчилгээ

Бид харилцагчийнхаа хүсэл, сонирхол тэдний юу илэрхийлэхийг ойлгохын тулд тухайн үйлчлүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээллийг боловсруулах, шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл хараахан шаардлага хангахгүй гэж үзвэл дахин мэдээллийг боловруулах, цуглуулахад зөвөлгөө өгнө.


Эхний алхам нь хамгийн чухал бөгөөд тухайн хувь хүн, албан байгууллагын чиг хандлага, юу хийдэг талаар үндсэн ойлголтуудыг өгөхөөс гадна, таны бизнесийн зорилго болон хүсэл тэмүүллээ онлайн орчинд вэб сайтаар дамжуулан хэрхэн хүргэхийг тодорхойлж өгөх юм.

Хийсэн ажлууд

Бидний сүүлд хийсэн ажилуудтай танилцана уу