Брэнд дизайн & хэвлэл

Өөрийгөө бусдаас ялгах таны шийдэл

Таныг илэрхийлэх, бусдаас ялгах гол зүйл бол Лого юм.  Энэ нь таныг бусдаас тодотгож өгөх, мөн дэлхий дахинд өөрийн бизнесийг таниулах, хүрэх чухал гарц бөгөөд бусад бүх төрлийн бүтээгдэхүүн түүнтэй холбогдолтой хэвлэлийн материалууд Логоноос хамааралтай байдгийг та мартаж болохгүй.

Ийм ч учраас танай бизнесийг бид хамгийн түрүүнд ойлгож түүнд тохирсон шийдлийг гаргаж ирэх нь бидний гол ажил юм. Мөн холбогдолтой бичиг хэрэг, бүтээгдэхүүн дээр байрших боломжит хувилбаруудыг танай шаардлагын дагуу танд тодорхойлж өгөх болно.

Үйлчилгээний баримталдаг зарчим

Шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах

Дизайн бэлтгэх

Дизайныг код болгох

Хөгжүүлэлт

Шалгалт

Ашиглалтанд оруулах

Дараах үйлчилгээ

Бид харилцагчийнхаа хүсэл, сонирхол тэдний юу илэрхийлэхийг ойлгохын тулд тухайн үйлчлүүлэгчийн гаргаж өгсөн мэдээллийг боловсруулах, шаардлагатай тохиолдолд мэдээлэл хараахан шаардлага хангахгүй гэж үзвэл дахин мэдээллийг боловруулах, цуглуулахад зөвөлгөө өгнө.


Эхний алхам нь хамгийн чухал бөгөөд тухайн хувь хүн, албан байгууллагын чиг хандлага, юу хийдэг талаар үндсэн ойлголтуудыг өгөхөөс гадна, таны бизнесийн зорилго болон хүсэл тэмүүллээ онлайн орчинд вэб сайтаар дамжуулан хэрхэн хүргэхийг тодорхойлж өгөх юм.